Wettelijke informatie

Data Management Consultants – SIRET n° 87823734600019 
gevestigd 4 Rue des Balcons, 82700 Bourret –  Tel. : 06 72 40 69 94

Mail: contact@digicami.fr of mvondercrone@dmconsultants.eu

De directeur van de publicatie van de site is Michiel von der Crone, wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

Site hosting: Cloudways
Ontwerp, beheer en administratie van de website: Data Management Consultants

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de site, met name de teksten, presentaties, illustraties, foto’s en lay-out, zijn, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende presentaties, het exclusieve intellectuele eigendom van de drive fermier of zijn partners.

Als zodanig zijn hun voorstellingen, reproducties, imbricaties, distributies en gedeeltelijke of gehele heruitzendingen, met welk middel dan ook, alle geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde verzoeken om de gepubliceerde gegevens, verboden krachtens de wet van 11 maart 1957 artikel 40/41 Wetboek van Strafrecht artikel 425, en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Elke persoon die hiertoe overgaat zonder een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van de rechten te kunnen rechtvaardigen, stelt zich bloot aan de sancties in verband met het delict van namaak als bedoeld in de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

Beperking van de aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige controle is Data Management Consultants niet verantwoordelijk voor externe links. Dit geldt voor websites waarnaar wij op onze sites verwijzen of voor hyperlinks naar onze sites. Data Management Consultants aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Als u illegale of ongeoorloofde inhoud ziet, kunt u dit aan ons melden via de pagina “contact”.

Gegevensbescherming

Gebruik van persoonsgegevens :

De persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt en door Data Management Consultants wordt verzameld, is bedoeld om het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken, om een goede afhandeling van de bestellingen te garanderen en om diensten van hoge kwaliteit te leveren. De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking om de goede werking van de aangeboden dienst te waarborgen en u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de site en van nieuws over uw producenten.

Met het oog op de goede uitvoering van de bestelling zal SAS Data Management Consultants, die de site heeft ontworpen en beheert, deze informatie doorgeven aan Data Management Consultants, die ten aanzien van de gebruiker de hoedanigheid van verkoper en opdrachtgever heeft. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld. De verplichte gegevens die aan Data Management Consultants moeten worden verstrekt om de bestelling te kunnen verwerken (zoals naam, voornaam en adres) zijn aangegeven met een asterisk. Deze informatie is essentieel voor het voorbereiden van de bestelling, het opstellen van de factuur en het ter beschikking stellen van de bestelling.

Mededelingen aan derden :

Met toestemming van de klant worden de door de klant verstrekte en door Data Management Consultants op de site verzamelde persoonlijke gegevens (zoals naam en voornaam, contactgegevens, details van bestellingen) verzameld in een of meer door Data Management Consultants gecentraliseerde databases en mogen deze uitsluitend door Data Management Consultants worden gebruikt.

Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden en wordt niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Gegevensbeveiliging :

Persoonlijke gegevens worden geregistreerd en opgeslagen op een beveiligde webserver die door Cloudways wordt beheerd. De server staat fysiek in Parijs. Een volledige kopie van de gecentraliseerde database(s) wordt maandelijks gemaakt op een lokale server van Coudways.

De hele site is beveiligd volgens de geldende protocollen (SSL-certificaten, https-verbinding…).

De online betaling per creditcard (bankgegevens: kaartnummer, vervaldatum en visueel cryptogram) is beveiligd en wordt beheerd door onze bankpartners. Deze informatie wordt niet opgeslagen en wordt bij elke nieuwe transactie aan de klant gevraagd.

Recht op toegang, rectificatie en verzet van de klant:

De verzamelde persoonlijke informatie wordt automatisch verwijderd na 3 jaar inactiviteit op de site.
Overeenkomstig de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden kan de Klant zijn recht op toegang, rectificatie of verwijdering van de hem betreffende gegevens uitoefenen door gebruik te maken van de pagina “Contact” of door een e-mail te sturen naar contact@digicami.fr of mvondercrone@dmconsultants.eu.

De op de sites verzamelde informatie wordt beschermd door de wet ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978. U hebt het recht van toegang, rectificatie, bezwaar en verwijdering van uw persoonsgegevens op verzoek aan Data Management Consultants, 4 Rue des Balcons, 82700 Bourret.

Data Management Consultants kan statistische analyses uitvoeren zonder namen te noemen en kan derden (evaluatieorganen voor bezoekers) in een samengevatte en niet op naam gestelde vorm informeren.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Data Management Consultants zet zich ervoor in dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens van de website www.digicami.fr voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Elk formulier of elke teledienst beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (dataminimalisatie) en geeft met name aan

  • Wat zijn de doelstellingen van het verzamelen van deze gegevens?
  • Of deze gegevens verplicht of facultatief zijn voor het beheer van uw verzoek,
  • Wie het kan lezen (in principe alleen DigiCami, tenzij in het formulier is aangegeven dat het wordt doorgegeven aan een derde voor het beheer van uw aanvraag)

De persoonsgegevens die in het kader van de op digicami.fr  aangeboden diensten worden verzameld, worden volgens beveiligde protocollen verwerkt en stellen Data Management Consultants in staat de in haar informaticatoepassingen ontvangen aanvragen te beheren.

Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die door Data Management Consultants worden beheerd, kunt u contact opnemen met Data Management Consultants en eventueel met haar functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Gebruik van cookies

Het beheer van bestellingen vereist het gebruik van cookies. Door dit systeem van cookies (tekstbestanden die worden gebruikt om een gebruiker te herkennen en zo het gebruik van de site te vergemakkelijken) wordt niet-persoonlijke informatie geregistreerd. Deze hebben geen betekenis buiten hun gebruik op de site digicami.fr.

Hyperlinks

Data Management Consultants heeft geen controle over de sites die met de zijne verbonden zijn, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. De risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. Het zal voldoen aan hun gebruiksvoorwaarden.

Uitgever

Adviseurs voor gegevensbeheer

SIRETNUMMER: 87823734600019
Adres: 4 Rue des Balcons, 82700 Bourret
Telefoonnummer: 06 72 40 69 94

Directeur van de publicatie

Adviseurs voor gegevensbeheer

SIRETNUMMER: 87823734600019
Adres: 4 Rue des Balcons, 82700 Bourret
Telefoonnummer: 06 72 40 69 94 87823734600019

Vouz avez trouvé notre site web via Google ?

Avez-vous trouvé notre site Web via Google? Nous pouvons faire de même pour votre entreprise… Laissez vos coordonnées et vous recevrez un audit de votre site existant par email…